Citáty o knihách

 

Člověka poznáš podle knihy, kterou čte. (Samuel)

Řekni mi, co čteš, a já ti povím, kdo jsi. (Anglické přísloví)

Svět je nádherná kniha, ale nemá cenu pro toho, kdo neumí číst. (Goldoni)

S knihami je to jako s lidmi: jen velmi malý počet něco znamená a zbytek se ztrácí v množství. (Voltaire)

Knihy jsou němí učitelé. (Gellius)

Čteš-li knihu poprvé, poznáváš nového přítele, čteš-li ji podruhé, potkáváš starého. (Čínské přísloví)

Žádná kniha není tak špatná, aby svým způsobem nemohla být užitečná. (Plinius)

Kniha je zrcadlo - když se do něho podívá opice, nemůže z něho ovšem vyhlížet apoštol. (Lichtenberg)

Největším triumfem spisovatelů je, když přimějí k myšlení ty, kteří jsou toho schopni. (Delacroix)

Kniha je základem poznání, učitelem věků, vládcem království ducha. (Seneca)

Dva druhy spisovatelů jsou geniální: ti, co myslí, a ti, co nutí přemýšlet ostatní. (Roux)

Jsou knihy, které je třeba jen ochutnat, jiné je třeba zhltnout, a konečně jsou takové, které je nutné takříkajíc přežvýkat a pomalu trávit. (Bacon)

Knihami mrtví poučují živé. (Chateaubriand)

S pomocí knih se mnozí stávající učenými i mimo školu. Bez knih pak nebývá učený nikdo ani ve škole. (Komenský)

Dobrá kniha je drahokam, který vrhá záblesky radosti a štěstí do všech vrstev lidské společnosti. (Sainte-Beuve)

Kultura se nezíská tím, že se hodně čte, ale že se čte s rozumem. Stejně tak se nazachová zdraví tím, že se hodně jí, ale že se jí s rozumem. (Malraux)

Dobrá a krásná kniha je ta, která plnými hrstmi rozsévá otazníky. (Cocteau)

Jsou knihy, které nám přinášejí dvojnásobnou radost: že je máme a že je nemusíme číst. (Seidel)

K dobré knize je třeba dobrých čtenářů. (Hugo)

Tam, kde  se pálí knihy, posléze se upalují lidé. (Heine)

Spálené knihy osvítily svět. (Emerson)

Jenom při čtení člověk pochopí, kolik toho ještě nepřečetl. (Raabe)

Špatné knihy jsou jen pro špatné čtenáře. (Duhamel)

Četba jsou otevřené dveře do kouzelného světa. (Mauriac)

Stinnou stránkou nových knih je, že kvůli nim nemůžeme číst knihy starší. (Joubert)

Knihy mají být nářadím, které by zdobilo dům, nemají být cenným zbožím, nýbrž mají být potravou, která živí ducha. (Konfucius)

Hodně číst a nechápat, je jako hodně jíst a netrávit. (Přísloví)

Život bez knih je jako dětství bez pohádek, jako mládí bez lásky, jako stáří bez klidu. (Fröhling)

Když se kniha srazí s hlavou a ozve se dutý zvuk, je to vždy vinou knihy. (Lichtenberg)

Ne ti milují knihy, kteří je netknuté schovávají ve skříních, ale ti, kteří je ustavičně mají v ruce. (Erasmus Rotterdamský)

Knihu můžeš ukrást, ale vědomosti v ní obsažené můžeš získat jen tím, že ji přečteš. (Horecký)

Jsou lidé, kterým knihovna slouží tak, jako slouží eunuchům harém. (Hugo)

Čtení - cesta k umění. (Polské přísloví)

Slova knihy vždy nás vzruší, ale důležité je, aby nás změnila. (Konfucius)

Klíčem k velkému světu jsou knihy. Číst může člověk vždycky, i když má pocit, že se nic jiného nedá dělat. (Hamilton)

Kniha je kapesní zahrádka. (Arabské přísloví)

Nejneklamnější vlastností knihy je to, že se člověku líbí tím víc, čím je starší. (Lichtenberg)

Knihy jsou nádobami ducha. (Thomas Mann)

Nelze hovořit o slušné a neslušné literatuře. Je buď dobrá, nebo špatná. (Wilde)