02.10. - 06.10.2017 - Týden knihoven

02.10.2017 08:59

Místní knihovna v rámci Týdne knihoven vyhlašuje 

Knihovnickou amnestii:

Celý týden budou přihlašováni noví čtenáři zdarma

- Budou prominuty upomínkové poplatky. 

Těší se na Vás Vaše knihovna.