Pasování na čtenáře - Knížka pro prvňáčka

02.07.2018 16:57

Ukončením projektu Knížka pro prvňáčka je Pasování na čtenáře. Žáčci prvních tříd v knihovně dokáží, že už si s písmenkama rozumí a že už opravdu jsou čtenáři. Letošní prvňáčci to ukázali na pohádce O kohoutkovi a slepičce. Poté je pan starosta slavnostně pasoval na čtenáře a podaroval je plackou Už jsem čtenář. Od paní učitelky dostali Pamětní list a od knihovnice už zmiňovanou Knížku pro prvňáčka s věnováním. Viz Fotogalerie