Pasování na čtenáře

17.06.2015 08:00

Letos poprvé se místní knihovna zapojila do projektu „Už jsem čtenář – knížka pro prvňáčka“. Tento projekt vyhlásil SKIP a jeho cílem je rozvoj čtenářských návyků žáků již od první třídy. V rámci projektu děti poprvé navštívily knihovnu, besedovaly se spisovatelkou a projekt zakončily slavnostním pasováním na čtenáře. Pasoval je starosta obce Jan Pijáček: žáky 1.A ve škole v rámci Slavnosti slabikáře 21.5. a žáky 1.B v místní knihovně 16.6. Knížku Odemyky zamyky s básničkami Jiřího Žáčka a ilustracemi Vhrti, převzaly všechny děti po té, co prošly zkouškou čtení a složily čtenářský slib. Jedná se o neprodejnou (alespoň 3 roky) publikaci, kterou autoři vytvořili pro projekt Knížka pro prvňáčka. (viz Fotogalerie)