Předškoláčci v knihovně

21.02.2017 08:46

Obě 4.třídy Mateřské školy ve Vlčnově se svými učitelkami přišly do knihovny, aby se předškoláčci seznámili s knihovnou ještě dříve než nastoupí do Základní školy. Knihovnice je seznámila s činností knihovny, s pravidly, kterými se knihovna řídí, aby se budoucí školáci v ní snáze orientovali. A protože k dětem patří pohádky, na několik se podívaly a několik jim knihovnice přečetla. Viz Fotogalerie